Mobilmast

24 meter høy mobilmast på Billingstad-banen

Kjære Billingstadboer,
Asker kommune har valgt å gi dispensasjon om å sette opp en 24 meter høy mobilmast på Billingstad-banen. Billingstad Vel bruker nå klageretten for å få stoppet masten. Vi setter parallelt i gang en underskriftskampanje for å vise Billingstadboernes engasjement mot oppføring av denne masten i den mest barnerike delen av Billingstad. Vi i vellet opplever at det er mange som ikke ønsker en slik mast. Vi håper derfor på fortsatt støtte i denne saken. Mange ukjente faktorer ved den stråling man utsettes for så nære en slik mast. Minst av alt ønsker vi den plassert så nærme inn på våre barns oppvekstmiljø!


Du skriver under ved å følge denne lenken: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3902


På forhånd takk for din støtte!