Lynbanen

Oppgradering av Lynbanen

En komité er opprettet for å realisere planene om en omfattende oppgradering av de ca 8 målene med friareal på Lyn. Komiteen består av representanter fra Vellet, BIF og andre interesserte. Det har vært avholdt 5 møter fra høsten 2008 til mars 2009.

På årsmøtet for Billingstad Vel for 2008 (21.04.2009) ble det presentert en plan for omfang og finansiering. Styret foreslo her at det benyttes et beløp på inntil kr 190.000 av vellets oppsparte midler til dette formål (prosjektering/oppgradering). Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Styret ser for seg betydelig dreneringsarbeid, nytt dekke på fotballbanen/skøytebanen, forbedret akebakke, utbedret lekeplass, sandvolleyballbane, basketballbane, utvidet bu med scene og noe halvtak, boulle bane, sykkelbane for BMX/dirtjump, samt vanntilførsel og utvidet grillområde. Du kan lese mer om forslaget i Lynkomiteens presentasjon her. [ettersendes]

Finansiering og planlegging tar tid, så oppstart med graving tidligst høsten 2010 er mest realistisk.

Alle beboere oppfordres til å møte på årets lynfest 13. juni der Lynkommisjonen vil ha en egen stand hvor oppdatert informasjon om prosjektet vil være tilgjengelig.

Interesserte naboer m.fl. oppfordres til å delta i en referansegruppe. Henvendelse til Trygve Gravdahl pr. mail til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

22.02.2011

Nå er det ikke langt unna at vi kan stikke spaden i jorden for å begynne oppgraderingen av LYN.

Til sammen har LYN Kommisjonen hittil klart å samle inn 850 000, men vi mangler fremdeles kr 600 000. Det er mange av dere som har sagt at dere ønsker å bidra, men per i dag er det kun 90 av de 1000 husstandene på Billingstad som har bidratt med penger, med et snitt på 3,7 andeler. Det vil si at kun en brøkdel av de som vil nyte godt av et nytt anlegg, og som har sagt seg interessert i å støtte, har bidratt hittil.

Har du/dere husket å støtte LYN?

Hvis dere ikke har bidratt enda, men kunne tenke dere å gjøre det, så er tiden inne. En god del av støtten som er samlet inn foreløpig er gitt under betingelse av byggestart i 2011. Ikke la denne unike muligheten til å få et nytt LYN gå i vasken!

Send melding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , og informer om hvor mange andeler a kr 500 du kunne tenke deg å støtte med, oppgi navn og gateadresse, så vil du få betalingsinformasjon i retur.

Et bidrag nå vil gjøre det mulig å få realisert prosjektet i år.

De som støtter oss inviteres til å bli venner av Lynbanen på Facebook. Kun de som har støttet oss kan bli venn.
Facebook: Vi som støtter oppgradering av friarealet på Lyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------

26 mai 2010:

Hei Billingstadbeboer,

Som dere kanskje har fått med dere er det satt i gang en jobb med å oppgradere friarealet på Lyn. Det er til nå samlet inn nesten kr. 900.000,-. Dette er veldig bra, men allikevel er vi ikke helt i mål. Noe må tas på dugnad og vi må samle inn ennå litt til.

Dugnad

Torsdag 27. mai 17:00

Lørdag 29. mai kl 10:00

 

Møtt opp. Det er lekeplassen som oppgraderes. Det er gjort en del allerede, og det er en oljing av benker og lignende som gjenstår.

 

Penger

Det har vært veldig mange Billingstadbeboere som har bidratt til nå, med egne midler og med reklame på våre nettsider og drakter for bedrifter tilknyttet Billingstad. Vi har også fått inn midler fra Sparebankstiftelsen. Dersom du vet om firmaer, fond eller liknende, eller ønsker å bidra selv, så kan du enten gå inn på vår innsamlingsside på nettet (http://www.billingstadif.no/startside/lyn-innsamling) eller gi meg beskjed ved å svare på denne e-posten.

 

For Billingstad Vel og Billingstad Idrettsforening

Lars Hermansen

---------------------------------------------------------------------------------

06.05.2010:

Oppgradering av Lynbanen – status

Lynkommisjonen har pr. i dag fått inn ca. kr. 870 000 til oppgraderingen av Lynbanen. I løpet av vinteren har flere bedrifter med tilknytning til Billingstad bidratt med sponsor-midler og dette bidrar sterkt til at vi nå etter all sannsynlighet vil kunne igangsette
arbeidene med oppgraderingen til høsten. Vi oppfordrer alle næringsdrivende som bor på Billingstad til å vurdere om deres virksomhet kan ha mulighet til å bidra med sponsormidler eller gaver.

Som opplyst i vellets årsberetning har Lynkommisjonen justert planene for oppgraderingen slik at arbeidet nå vil bli gjennomført i forskjellige faser. I første fase vil det grunnleggende behovet med god drenering av hele området bli prioritert sammen med oppgradering av grusbanen, anlegging av sandvolleyballbanen/sandhåndballbane. Planen er at arbeidet med dette skal påbegynnes i slutten av september og at det skal være ferdig i begynnelsen av oktober 2010.

Før første fase påbegynnes vil det likevel være en del arbeid som vil bli utført på Lynbanen, men da på dugnad. Det er satt av 3 dugnadsdager i mai og allerede 8. mai vil lekeplassen og grillplassen bli oppgradert og satt i stand. Torsdag 27. mai og lørdag 29. mai vil dugnaden fortsette. Vi trenger hjelp og dersom du har mulighet til å bidra kan du kontakte Trygve M. Gravdahl på tel.: 917 914 03 for informasjon.

Budsjettert kostnad for første fase er ca. kr. 1.1 millioner og det er grunn til å tro at vi vil klare dette. For å komme helt i mål trenger vi likevel ytterligere støtte fra bedrifter og privatpersoner og det oppfordres igjen til å støtte oppgradering ved kjøp av andeler eller med sponsormidler. Gå inn på www.billingstad.no, lyn og se hvordan du kan bidra. Ellers vil det også i år være mulighet for å tegne andeler på Lyn festen som går av stabelen lørdag 12. juni.

---------------------------------------------------------------------------

11.01.2010:

Hvordan er dugnadsånden på Billingstad?

Som mange av dere sikkert vet har Vellet og BIF dannet en gruppe som skal sørge for oppgradering av friarealet på Lyn. Mange av dere har allerede støttet arbeidet ved å kjøpe andeler. Prosjektet går veldig bra og vi har nå over 750.000 kroner til dette. Men vi trenger noe mer penger før vi kan starte. Og det neste på programmet er en dør til dør aksjon på Billingstad for å selge flere andeler på Lyn. Disse andelene koster kr. 500 pr stk. Hittil har vi solgt andeler for 138.500 fordelt på 75 kjøpere. Potesialet er mye større siden det er ca 1000 husstander på Billingstad.

Dugnaden vil foregå slik: Vi trenger ca 15 lag med to på hvert lag. Hvert lag besøker 60 hus hver. Vi tror at vi rekker over ca 10 hus i timen. Det betyr at hvert lag er ute ca 6 timer fordelt på to kvelder. Og 60 hus ganget med 15 lag er vi da oppe i 900 husstander. Dersom flere melder seg vil jobben bli fordelt på flere og da enda mindre enn 6 timer på hver.

Vi har reservert et rom på skolen hvor vi møter mandag 1. februar kl. 17:30.  Dere vil der få utlevert materiell og få en kort innføring i prosjektet og dets status. Deretter bærer det ut på Billingstad sammen med en annen voksen og prøver å selge så mange andeler som mulig til så mange husstander som mulig. Hvilken annen kveld den uka dere går ut avtaler dere selv med den dere skal gå sammen med.

Er du med?

Gi beskjed så snart du kan om du er med eller ikke

http://www.billingstadif.no

-----------------------------------------------------------------------------------

18.12.2009:

Oppgradering av Lyn er tildelt ikke mindre enn kr 270.000,- fra Sparebankstiftelsen.

Bakgrunn:

For høsten 2009 ønsket Sparebankstiftelsen å tildele midler til prosjekter som fokuserte på "Samlingsplassen vår"

Det var over 1100 søkere

Ca 20 millioner kroner deles ut i denne omgang

Det deles ut midler to ganger i året

Kun to prosjekter fikk tildelt midler fra Asker og Bærum, det andre var skaterampen på Føyka

Ca 100 prosjekter ble tildelt midler

De likte det at det ble fokusert på alle aldersklasse, at dette var en samlingsplass for Billingstad, at mange bidro fra lokalmiljøet, at prosjektet virket seriøst og godt planlagt

 

 

Ekstra informasjon