Bredbånd på Billingstad

Som mange av dere har erfart den siste tiden, har Telenor en pågående undersøkelse /salgsaksjon i området for tilknytning til bredbånd vi fiber (Fiber-To-The-Home (FTTH). En slik tjeneste vil kunne gi Telenors kunder i området meget gode bredbåndshastigheter (opp til 50Mb/s). Til sammenligning gir dagens bredbåndstilbud over ADSL (enten fra Telenor eller andre) meget begrensede hastigheter (1,5 - 4 Mb/s). Denne begrensningen skyldes delvis selve teknologien med bredbånd over kopper linjer, men også at kvaliteten på kopper linjene i vårt område ikke er optimale. I tillegg er det ofte lange kopper-strekk (lengden på kopper kabelen mellom den enkelte husstand og Telenors lokal sentraler), noe som igjen representerer ytterligere begrensninger på så vel båndbredde som kvalitet.

En utbygging av fiber aksess i Billingstad området representerer en betydelig kostnad for operatøren, i dette tilfellet Telenor. Det er derfor av avgjørende betydning at de på forhånd sikres et minimum av kunder som er villige til å betale for denne løsningen. Fiber aksess er generelt av stor interesse for de husstander som får dette tilbudet, og Telenor prioriterer derfor naturlig nok å bygge ut i de områder der interessen er størst. Dersom Billingstad-området i denne omgang blir nedprioritert, kan det ta mange år før vi igjen får tilbud om en slik tjeneste. 

Å binde seg til en slik tjeneste er selvsagt opp til enhver husstand selv å avgjøre, men de fremtidige fordelene ved å ha en slik tjeneste i sin husstand kan kort oppsummeres som følger:

  • For å få en såkalt "Triple-Play" tjeneste (Internet/bredbånds-telefoni/TV) kreves båndbredde som ikke lar seg levere over kopper linjer. (Merk at Billingstad området generelt har et dårlig TV tilbud over kabel, og at Parabol eller digitalt bakkenett for mange er de eneste alternativ)
  • Ingen fremtidige båndbredde begrensninger
  • Boligens salgs- og utleieverdi øker. Dette er statistisk påvist.

Dersom dere i utgangspunktet har takket nei til dette tilbudet, men likevel etter nøyere vurdering likevel ønsker å bestille dette, oppfordrer vi alle til å ta kontakt med Telenor eller den person som la igjen informasjonsmaterialet hos dere.

 Hvis du er interessert; ta kontakt med velstyret, som vil sende henvendelsen videre til Bredbåndkomiteen!  

 

Ekstra informasjon