Fellesantenneanlegget

Med fargefjernsynets inntog meldte det seg nye arbeidsoppgaver for Billingstad Vel. Mottagerforholdene var dårlige i "skyggen" av Billingstadåsen og Nordengkollen, dessuten var utbudet magert på den tiden, med bare den norske statskanalen. Så svensk TV måtte det være, og det krevde gode antenner.

Ideen om et felles antenneanlegg for Billingstads befolkning ble lansert helt på begynnelsen av 70­tallet, og de neste ti årene ble fjernsyn og antenner en vesentlig del av vellets virksomhet. Dog primært administrert av en egen antennekomité, bestående av to ildsjeler som gjorde brorparten av jobben i disse årene. Og det var ikke noen liten jobb, for det skal ikke stikkes under en stol at man støtte på visse problemer underveis. Først tenkte man å plassere en antenne øverst i Billingstadåsen, men etter grundige ekspertvurderinger fant man stedet uegnet. Da rettet man blikket mot Salåsen, mellom. Åstaddammen og Grosetkollen, en topp med fri sikt til Tryvann. Kablene skulle føres i master ned til Billingstad. Men nei da, konsesjon til master ble ikke gitt, firmaet som skulle gjøre jobben, var på konkursens rand, og de mest TV-hungrige begynte å bli kraftig utålmodige. Da skrev komiteen kontrakt med et nytt firma, som gravde ned kablene, og det begynte å bli sving på sakene. Fremføringen av kablene bød naturlig nok på visse problemer, både i form av vanskelige grunnforhold og vanskelige naboer, og vellets årsberetninger fra denne perioden kan fortelle om enkelte som var dyktig lei av å vente på kabelen. Men alt i alt ville det være galt å omtale prosjektet som annet enn vellykket, ikke minst takket være en usedvanlig pågående og utholdende komité.

Da Teletransmisjon, som drev stort med. kabelfjernsyn i Asker, overtok hele anlegget i 1982, hadde Billingstad Fellesantenneanlegg 306 abonnenter, 3/4 av vellets medlemstall. Og dessuten: TV-prosjektet hadde aldri belastet vellets kasse, et kontraktsgebyr på 50 kroner skaffet pengene til administrasjon av prosjektet. Etter overtakelsen ble vellets engasjement i fjernsynsvirksomhet kraftig redusert, siste gang saken var til behandling i vellets organer var i 1986 da vellet var involvert i en spørreundersøkelse i forbindelse med ombygging av anlegget. Men da ble det bestemt at slike spørsmål for fremtiden skulle være en sak mellom kabelselskapet og den enkelte abonnent. Og i dag er det bare rester av antennen oppe på Salåsen som minner om Billingstad Vels periode som formidler av TV-signaler.