BILLINGSTAD BARNEPARK

Etter krigen begynte behovet for organiserte aktiviteter for barna på Billingstad å melde seg. Plassen utenfor kjøpmann Røed, bedre kjent som Stasjonsplassen i dag, var stedet ungene holdt til på dagtid, men stadig økende biltrafikk gjorde plassen uegnet som lekeområde. Det var imidlertid ikke lett å finne en tomt som kunne brukes som lekeplass. At man også begynte å snakke om en barnehage, dog etter datidens forståelse av begrepet, gjorde ikke tomteproblemet lettere å løse. Fant man et egnet sted, kom det alltid noe i veien. I 1953 ble det stilt til disposisjon en tomt, men det skulle gå nesten 40 år for den ble tatt i bruk til det tenkte formål - nå er denne tomten uteareal for 5-årsklubben. Tampen begynte imidlertid å brenne, man kastet sin øyne på nabotomten, og det begynte for alvor å bli fart i sakene. I slutten av 1953 ble Billingstad Barnehageforening stiftet.

Den historiske doku­mentasjon er noe mangelfull på dette punkt, fordi de ulike protokoller opererer med litt for­skjellige komité- og foreningsnavn, men det synes på det rene at det var denne foreningen som ble til Billingstad Husmorlag 4. mars 1957. Det synes også på det rene at det i disse årene ble nedlagt et voldsomt arbeid både av vellet og av barnehageforeningen, noen steder trolig benevnt damekomiteen. For 31. oktober 1956 kunne Billingstads barn ta i bruk et flunkende nytt barnehagehus, forøvrig tegnet av arkitekt Nils Slaatto, som bor bare 100 meter lenger borte i veien. Det første driftsåret gikk 20 barn i barnehagen, senere er kapasiteten økt til vel 30, og kjapp hoderegning forteller at det ikke er få av oss som er vokst opp på Billingstad, som har tilbragt glade barneår med "tantene" i Parken. ja, ikke bare Billingstad-barn, begge de to kongelige barna på Skaugum har faktisk gått i parken på Billingstad! Også kjelleren i parkhuset, som stakk litt utenfor huset på nedsiden, ble på slutten av 60-tallet innredet, selvsagt hovedsaklig på dugnad, og den har huset både arbeidsstue for litt større barn, musikalsk barnehage og 6-årsklubb.

På slutten av 70-tallet ble det også eksperimentert med ungdomsklubb i kjelleren, i regi av Utekontakten, men det ble det slutt på etter noen år. Prosjektet var vel ikke blant de aller mest vel­lykkede. For noen år siden ble det bygget et hus til oppå parkkjelleren, og 5-årsklubben så dagens lys. Samtidig ble uteområdene opparbeidet, altså den tomten som i 1953 ble avsatt nettopp til dette formålet. Det var vellet som eide parkhuset helt frem til ombyggingen. Men i forbindelse med utvidelsen ble hele huset vederlagsfritt overdratt til husmorlaget, og dermed var formelt sett et nytt kapittel i Billingstad Vels historie avsluttet.

 

www.karun.no kontakt webmaster: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
RocketTheme Joomla Templates

Ekstra informasjon